نرم افزار crm ماکزیمم ،راهکار فروش و پشتیبانی خستگی ناپذیر

با حداقل کار نرم افزاری، حداکثر خروجی تیم را داشته باشید

قدرت راهکار ماکزیمم در سادگیست

پس ما راهکارهایی را ارائه می دهیم که منجر به حداقل کار با نرم افزار بشود.و شروع کار با crm فقط به دو ساعت آموزش نیاز داشته باشد

مدیریت سیستم با ما ، شما فقط بفروشید

هیچ کاری را از قلم نیندازید

یک ابزار برای تمام نیازهای شما

هیچ کاری را از قلم نیندازید

هیچ کاری را از قلم نیندازید

هیچ کاری را از قلم نیندازید

فرایند فروش قابل رصد و پیشبینی

فرایند فروش قابل رصد و پیشبینی

چرا بیش از 100 تیم روزانه از خدمات نرم افزار crm ماکزیمم بهره می برند ؟

ماکزیمم به شرکت چه کمکی می کند
میلاد اکبری, مدیرعامل کاشانه
ماکزیمم به شرکت چه کمکی می کند
میلاد اکبری, مدیرعامل کاشانه
ماکزیمم به شرکت چه کمکی می کند
میلاد اکبری, مدیرعامل کاشانه

شما هم به جمع استفاده کنندگان از ماکزیمم بپیوندید

امتحانش مجانیه

Sales CRM & Pipeline Management Software | Maximum CRM
Sales CRM & Pipeline Management Software