راهنمای codepush برای رفع باگ – code push و react-native

رفع باگ بعد از release اپلیکیشن از دردسرهایی هستش ک توسعه اپلیکیشن موبایل داره. یک اپلیکیشن طی ماهها زحمت و تلاش آماده میشه و چندین مرحله تست رو پشت سر میگذاره و پس از حصول اطمینان از پایداریش، زیر بار میره و توسط چند هزار کاربر هدف، مورد استفاده قرار میگیره. حالا ی روز صب […]