دانلود اپلیکیشن سنجینه- معرفی سامانه سنجینه

هشتم بهمن‌ماه با حضور مقامات وزارت ارتباطات و بانک مرکزی، همراه اول به‌طور رسمی از اپلیکیشن سنجینه به‌منظور اعتبارسنجی شخصی مشتری، اعتبارسنجی دیگران، احراز هویت، رفع ابهامات، خدمات محتوایی و شکایت از خدمات رونمایی شد.