جملات قصار فروش – مراقب از مشتری bob hooey

سخن کارکشته ها ی امروز این حقیقت را بازگو می کند که فضای کسب و کار امروزه بسیار رقابتی شده. اگر شما به قدر کافی مراقب مشتریان خود نباشید و سرویس های مناسب به آنها ارائه ندهید و ارتباط مستمر با آنها نداشته باشید رقبا تلاش زیادی برای جذب مشتری های شما خواهند کرد و […]